راهنمایی نصب زویپر 

 

1- فروشگاه بازی یا بازار برنامه را باز کنید

2- جستجو برای “Zoiper”

3- Zoiper را نصب و راه اندازی کنید

4-   بالای “بارکد” در پایین سمت چپ کلید نمایید

5. بارکد زیر را اسکن کنید

6- نوع نام کاربری (GPN) که یک عدد 5 تا 8 رقمی است و رمز ورودی که در هنگام اشتراک انتخاب کردید 

7- هنگام دریافت پیام “UltraTone is Ready” می توانید شروع به برقراری تماس کنید