نصب نرم افزار روی گوشی ایفون

1. برنامه Media5-fone را از App Store نصب کنید.

2. روی START اشاره کنید

3. روی Define Manually اشاره کنید.

Type your name in title

type your 5 digit username (received by email)

type the password your chose and then tap on servers

4. در بخش Title نام خود را تایپ کنید

در بخش Username نام کاربری (عدد 5 رقمی که در ایمیل دریافت کردید) را تایپ کنید

در بخش Password رمزی که هنگام ثبت نام دریافت کردید وارد کنید

بعد روی Servers اشاره کنید.

6. آدرس voip.ultratone.global را تایپ کنید و Done را اشاره کنید.

6. اگر دکمه تماس سبز رنگ بود یعنی تنظیمات و اتصال با سرور موفق بوده است ، اگر قرمز بود تنظیمات زیر را اعمال کنید.