سوال و جواب های متدوال
Registration
Question related to registering an UltraTone Account.
دریافت شماره تهران و دیگر کشور ها
سوالات مربوط به نحوه دریافت شماره تلفن در تهران و دیگر کشور های دنیا
فنی
سوالات مختلف فنی
نرم افزار ایکس لایت - XLITE
سوالات فنی مربوط به نرم افزار ایکس لایت
فنی - تلفن اینترنتی یا دستگاه تبدیل
سوالات مربوط به دستگاه تلفن اینترنتی و تبدیل تلفن معمولی به تلفن اینترنتی )ATA(
Global Phone Number
Question related to GPN (Global Phone Number) usage and members.
Reseller and Partnership
Question on how to become UltraTone resellers.