چاپ

1. کوپن MOL را چگونه ثبت نام کنیم؟

ابتدا شماره سریال و شماره رمز را از روی برگه ای کوپن پیدا کنید و سپس مانند مثال زیر از طریق پیام کوتاه (SMS) برای سرور آلتراتن ارسال کنید (به شماره 0173901090)

نحوه ارسال:

register<space>[serial number]<space>[pin number]

مثال:

register 0123456789 12345678901234

MOL-ticket-scan

 

 

 

 

 

 

نکته: به خاطر داشته باشید که به جای <space> باید حرف فاصله را جایگزین کنید.

زمانی که شماره رمز شما تایید شد ، از سرور پیغامی (SMS) دریافت می کنید که موجودی شما را اعلام می کند و می توانید بلافاصله تماس بگیرید.

 

 

2. چگونه تماس تلفنی حاصل کنیم؟

 

شماره مقصد خود را از طریق پیام کوتاه (SMS) برای سرور آلتراتن ارسال کنید. (شماره سرور: 0173901090)

نحوه ارسال:

00[کد کشور][کد شهر][شماره مقصد]

برای مثال:

00982123988001

پس از دریافت پیغام شما توسط سرور بلافاصله با شماره موبایل شما تماس میگیرد و پس از پاسخگویی شما تماس با مقصد برقرار خواهد شد.